Llicenciat en Belles Arts de la Universitat Politècnica de València i graduat en Història de l'Art de la Universitat de València. Màster en Restauració i Conservació de Béns Culturals de la Universitat Politècnica de València i Màster en Producció Artística de la mateixa universitat. Actualment forma part de l'equip investigador del Centre d 'Art d'Època Moderna (CAEM) on desenvolupa la seva recerca docotoral sobre tècniques i materials pictòrics d'època moderna.