Universitat de Lleida  
   
 

Antropologia


L’Antropologia Social
és una disciplina científica que s’interessa per les similituds i les diferències entre les societats i cultures, així com pels processos de canvi social. La seva principal particularitat és que ho fa des d’un punt de vista que emfasitza les perspectives microsocials i que, en conseqüència, utilitza tècniques i metodologies diferents a les pròpies d’altres disciplines afins. L’interés per les fonts orals i per l’anàlisi dels discursos dels actors socials han estat històricament algunes de les seves especificitats.

En el nostre departament la docència d'Antropologia Social és a càrrec de Víctor Bretón, Joan Pallarés, Albert Roca i  Carles Salazar.