Doctor en Antropologia Social i Cultural, ha centrat la seva recerca en dos camps, l'antropologia política i l'antropologia cognitiva, i en una àrea d'estudis, les societats africanes, amb una atenció particular a l'illa de Madagascar. En el primer camp, l'eix de reflexió ha estat la interacció de les relacions de poder tradicionals amb les formes de poder modernes en dos marcs cronològics, el món precolonial i l'etapa postcolonial, amb una atenció especial als processos de democratització des dels anys 90. En el segon camp, l'interès s'ha dirigit cap a la recerca de l'adaptibilitat i l'utilitarisme dels sistemes de coneixement tradicionals en contextos de desenvolupament, en relació amb l'extensió del paradigma científic. Aquesta tasca investigadora s'ha desenvolupat majoritàriament en el si del Grup d'Estudi de les Societats Africanes (coordinat per Ferran Iniesta, UB). L'Albert Roca és director de la revista Studia Africana i membre de la xarxa interuniversitària ARDA (Agrupament per a la Recerca i la Docència d'Àfrica). També és membre del Grup Interdisciplinar d'Estudis de Desenvolupament i Multiculturalitat de la UdL.