María José Vilalta és doctora en Història Moderna, formada a les Universitats de Lleida i Barcelona i catedràtica d'universitat. Els seus primers treballs de recerca es desenvolupen en el camp dels estudis d'història social i econòmica i, més endavant, de la metodología de la demografia històrica i la història de la família amb articles diversos sobre migracions, estructura familiar i canvis socials i econòmics al món urbà a l'Espanya de l'Antic Règim. En la recerca sobre història de Lleida, ha escrit un volum sobre el segle XVI a partir dels resultats de la tesi de doctorat (Lleida, 2003). Ha participat, en el marc d'una acció integrada hispano-francesa sobre història social i literatura, amb quatre assajos sobre classe social i família en la narrativa catalana del segle XIX. Forma part de diferents grups de recerca (GIEDEM i CAEM, entre altres), és coordinadora i directora de diferents treballs editorials, ha estat membre del consell de redacció de la Revista de Demografía Histórica i és consultora històrica del projecte museogràfic del Museu de Lleida. En la gestió universitària, ha estat secretària acadèmica del Departament de Geografia i Història (1989-1995), vicedegana de la Facultat de Lletres (1995-2001) i directora del Departament d'Història de l'Art i Història Social (2010-2016).